Digitalt Årsmøte 2020

– årsmelding, regnskap og budsjett legges ut på MKFs «private facebookside» 19.april 2020. De som ikke allerede er medlem anbefales å søke tilgang der.

– det informeres om dette på åpen fb-side samt på mkf.no samt at mail er sendt ut med informasjon til alle medlemmer.

– 3 uker avsettes til innspill/diskusjon, hvor medlemmer oppfordres til å melde inn kommentarer, evt lufte tanker/diskutere i privat MKF fb-gruppe. Dvs fra 19.april til 8.mai 2020.

– det legges ikke opp til endring i vedtekter o.l. Alt annet enn årsmelding, regnskap og budsjett utsettes til 2021.

– Det gjennomføres styremøte 10. mai, der innspill diskuteres og implementeres, for
Årsmelding, Regnskap og Budsjett «godkjent av årsmøtet» for innsending til Brønnøysund etc.
Disse publiseres da på privatfacebook-gruppe.