Mellom tro og tjeneste

Vårt mål er at alle kristne i Forsvaret skal være del av et fellesskap med andre kristne. Vi ønsker å være et nettverk som støtter den enkelte med å styrke sitt trosliv og vinne andre for Kristus.

Om Militært Kristent Felleskap

Hvorfor bygge felleskap?

Å tjenestegjøre i Forsvaret kan by på mange utfordringer. MKF ønsker derfor å støtte og engasjere militære profesjonsutøvere til bibelsk fellesskap og vekst for å ruste dem til Kristus-lignende tjeneste i krysningen mellom tro, familie, og yrke.

Bønn

Vi er et fellesskap bygget på bønn. Bibelen har mange løfter knyttet til bønn, og vi tror bønn er grunnleggende for vårt åndelige liv og for gjennomføringen av vår tjeneste i Forsvaret.

Felleskap

Vi er et tverrkirkelig felleskap åpen for alle kristne i Forsvaret, samt for de som ønsker å utforske troen på Jesus. Vår ambisjon er å legge til rette for åndelig fellesskap gjennom samlinger, lokale grupper og møteplasser.

Verdier

Forsvaret forvalter makt på vegne av Staten, og er slik en helt unik institusjon. Forsvarets verdier er derfor av avgjørende betydning.  Vi ønsker å bidra til utformingen og forvaltningen av Forsvarets verdigrunnlag fra vårt kristne ståsted.

Vår Visjon

Vi ønsker å være et nettverk av kristne i Forsvaret, og tilrettelegge for åndelig fellesskap, samlinger, lokale fellesskap og grupper. Vårt mål er at alle kristne i Forsvaret skal være del av et fellesskap med andre kristne i Forsvaret. Meldemsbladet Fokus, vår sekretærfunksjon og de forskjellige møteplassene gjennom året skal bidra til dette. Spesielt viktig er det for oss at kristne som deployerer i utenlandstjeneste vet om hverandre, og kan etablere små fellesskap og styrke hverandre der det er mulig. Sjekk ut vår Podkast

Hør online

Hør vår podkast.

En podcast som ser på MKF sin historie, intervjuer medlemmer og tar opp andre aktuelle tema.

Følg oss på instagram!