Tro og tjeneste 2019

Kjære venner!

MKF inviterer til Tro og Tjeneste 2019, 19. Oktober. Vi håper
dette blir en mulighet for flere til å bli bedre kjent
med vårt fellesskap!

Hvorfor delta på Tro og Tjeneste? Som kristen
soldat eller befal trenger du å bli kjent med
andre som deler troen – slik kan vi bygge
hverandre opp. Dette er en av de beste
mulighetene gjennom året!

Programmet vil være en blanding av bibeltime,
praktisk undervisning og mye tid til samlinger og
sosialt fellesskap.

Alle medlemmer og interesserte, både i og
utenfor daglig tjeneste inviteres. Åpent for
vernepliktige mannskaper, matroser/grenaderer,
befal, offiserer, sivilt ansatte og andre.

Oppdatert info finner du på MKFs facebookside,
hvor det er fint om du klikker av at du kommer,
så vi har en idé om antall.

Vi ønsker deg vel møtt!

Program:

Lørdag 19. Oktober  

1100     Åpning

               Velkommen, presentasjon, lovsang

1145      Bibeltime «Guds fulle rustning»

1230      Lunsj

1330      Undervisning/gruppeoppgaver

1530     Fritid

Sted: Markus kirke,Schwensens gate 15, 0170 Oslo

1900      Husmøte med lovsang, andakt, sosialt samvær

Sted: Familien Seierstad inviterer hjem til seg i Hyggeveien 4, 1178 Oslo

Søndag 20. Oktober

1100      Deltar i gudstjeneste i Markus kirke

Sted: Schwensens gate 15, 0170 Oslo

Har du kun anledning til å delta på deler av programmet, er du hjertelig velkommen til det!