Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018

Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018 kl.1100

I år følger vi igjen opp MKF-tradisjonen med deltagelse i gudstjenesten i
Frogner kirke 3.sønd. i advent.

Fungerende feltprost oblt. Nils Terje Lunde holder dagens preken.
Liturg er sokneprest, tidligere feltprest og løytnant i Luftforsvaret, Rut Ugland.
MKF medlemmer deltar som skriftlesere og kirkeverter.

Organist er Jardar Seim. «Det Norske Selskabs Mannskor» deltar under sin
dirigent Kristin Groven Holmboe.

Dagens offer går til MKF.

Dette er en viktig, langvarig tradisjon for mange av våre medlemmer og støttemedlemmer med familie og venner. Det kjennes godt å møte gamle og nye venner denne søndagen, og ikke minst er dette årlige møtet med Frogner menighet verdifullt for oss. Som vanlig er det kirkekaffe etter gudstjenesten. Her vil MKFs styreleder Petter Nesse informere litt om MKF.

Det er fint om dere som har anledning til det stiller i uniform. Håper å se deg!

Hilsen MKF-styret

16.12.18-Invitasjon-adventsgudstjeneste-i-Frogner-kirke