GDPR

God dag kjære MKF-medlem og støttespiller,

GDPR (General Data Protection Regulation) tredde i kraft 20. juli i Norge. Sammen med kontingentkrav for 2018 benytter MKF anledningen til å oppdatere medlemslister og ønsker bekreftelse på at du fortsatt vil være medlem.

Vi vil bekrefte at de vi har registrert fortsatt vil være medlemmer, og hvem er aktiv tjenestegjørende i Forsvaret.

MKF lagrer ditt navn, grad, eventuell tjenestested, telefonnummer, fødselsdato, adresse og e-postadresse. Vi registrerer også om du ønsker å motta medlemsbladet Fokus, og i så fall om du ønsker den tilsendt i posten eller elektronisk.

Informasjonen benyttes til å informere om aktiviteter, administrasjon, samt å ta forbindelse med deg som er tjenestegjørende på et sted hvis vi vet om nye kristne skal der.

Medlemsopplysninger er fortrolig informasjon. MKF behandler personopplysninger med forsiktighet og disse gis ikke til tredjepart uten ditt samtykke. Kun styret, ansatte eller ansvarlig for medlemsregister har innsyn i disse.

MKF setter pris på din støtte og håper du vil være med videre.

 

Medlemmer og støttemedlemmer kan spørre20181109 Info Medlemsoversikt oss om:

– å vite hvilken personlig informasjon MKF har registrert om deg

– å oppdatere utdatert eller feilaktige personlige opplysninger

– å avslutte medlemskap og at vi sletter personlige opplysninger

 

Vi forenkler samtidig medlemskategoriene:

Medlemmer i tjeneste og medlem utenfor aktiv tjeneste kombineres til medlem.

Medlemskontingenten er kr 300,- pr år.

Medlemmer som avtjener førstegangstjeneste betaler kr 0,- i medlemskontingent.

Livstidsmedlemskap vil fremover ikke lenger tilbys, men vil beholdes av de som har allerede bidratt.

 

Støttemedlem forblir uendret og er gratis.

 

Takk til alle dere som betalte kontingent for 2017 i desember.

Dere viser at dere fortsatt vil være med ved å betale kontingent for medlemskapsåret 2018-2019 til

VIPPS nr: 515736

bankkonto 2801 48 18067 i Sparebanken Sør

Merk betalingen med kontingent og ditt medlemsnummer M-xxxx.