Tro og tjeneste

Kjære venner!

MKF inviterer til Tro og Tjeneste 2018. Vi håper dette blir en mulighet for flere til å bli bedre kjent med vårt fellesskap!
Hvorfor delta på Tro og Tjeneste? Som kristen soldat eller befal trenger du å bli kjent med andre som deler troen – slik kan vi bygge hverandre opp. Dette er en av de beste mulighetene gjennom året!

Programmet vil være en blanding av bibeltime, praktisk undervisning og mye tid til samlinger og sosialt fellesskap.
Alle medlemmer og interesserte, både i og utenfor daglig tjeneste inviteres. Åpent for vernepliktige mannskaper, matroser/grenaderer, befal, offiserer, sivilt ansatte og andre.

Vi ønsker deg vel møtt!

 

Program:

Lørdag 10. november

1100 Åpning
Velkommen, presentasjon, lovsang

1145 Bibeltime
1230 Lunsj
1330 Undervisning/gruppeoppgaver 1530 Fritid
1800 Middag
1900 Kveldsmøte

Lovsang, andakt, sosialt samvær

Sted: Schwensens gate 15, 0170 Oslo

Innkalling til Tro og tjeneste 2018