Forsvarets verdigrunnlag 2015

Forsvarets verdigrunnlag ble oppdatert i 2015 – i oppdateringen falt den tidligere henvisningen til at «Forsvarets verdier har sitt utspring i Norges historiske og kulturelle grunnverdier, slik de kommer til uttrykk i samfunnets kristne og humanistiske tradisjon» ut.

MKF sendte et brev til Forsvarssjefen i februar 2016, der vi påpeker at dette er uheldig. Forsvarssjefen fremhever i sitt svar til MKF at det ikke har vært meningen å svekke verdigrunnlaget, og lover å påse at innspillet fra MKF vektlegges ved neste revisjon av verdigrunnlaget. Et meget positivt svar fra Forsvarssjefen!

Se brevet fra MKF her 2016-02-12 Forsvarets verdigrunnlag

Her er svaret Svar fra Forsvarssjefen