Digitalt Styremøte 2021

Kjære MKF-medlemmer og andre interesserte

Vi inviterer til digitalt årskonferanse i MKF – i år samles vi på nettet
på Microsoft Teams 24. april 2021 klokken 1100.

For å få lenken til å koble på møtet, ta kontakt med oss per e-post.
https://mkf.no/?page_id=24

Ønsker du tilsendt årsrapport som vil framlegges på årsmøtet, som vil
være klar to uker i forkant av årsmøtet, vennligst ta forbindelse med
oss på epost.

Programmet for årskonferansen er vedlagt.

mvh
MKFs styre ved Petter H Nesse