Medlemskontingent 2020

MKF-styret har vedtatt å sende ut forespørsel om betaling av medlemskontingent for 2020 på epost, og per brevpost til de vi ikke har epostadresse til.

Medlemskontingenten kan betales direkte til MKFs Vipps: 515736 eller bankkonto: 2801.48.18067.
Merk innbetalingen med: ”Medlemskontingent for medlemsnr: M-nnnn” eller med ditt fulle navn hvis du ikke vet medlemsnummer.

Kontingenten er kr. 300,-