Det såkalte Stålsett-utvalget leverte en utredning om statens tros- og livssynspolitikk. Utredningen omfatter også Forsvaret. Utvalget foreslår flere vidtrekkende endringer i den religiøse betjeningen av Forsvaret og Forsvarets personell. MKF har fremmet sitt syn i en høringsuttalelse. Her kan du …

MKFs høringsuttalelse til NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn» Read more »