Bli medlem

MKF har to typer medlemmer:
Medlem – Befal og offiserer av alle kategorier, sivilt ansatte i Forsvaret, befalselever, vervede og personell på kontrakt som støtter vårt formål, kan bli medlemmer av MKF. Medlemsskapet kan fortsette også etter at man går ut av Forsvaret
Støttemedlem –  Alle andre kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmene har en spesiell rolle i å be for MKF, for medlemmene og for Forsvaret.
Medlemskontingenten er for tiden kr 300,- pr år for medlemmer i tjeneste og kr 200,- pr år for medlemmer utenfor aktiv tjeneste. Støttemedlemsskap er gratis.
Alle medlemmer som ønsker det får tilsendt vårt blad Fokus. Som medlem er du med og støtter arbeidet blant kristne i Forsvaret, og bidrar til byggingen av vårt fellesskap.
Innmelding

Din grad (obligatorisk)

Ditt navn (obligatorisk)

Din avdeling

Fødselsdato

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Adresse

Postnummer

Poststed

Melding

Top