Vår visjon

Bygge fellesskapet og relasjoner mellom kristne i Forsvaret

Vi ønsker å være et nettverk av kristne i Forsvaret, og tilrettelegge for åndelig fellesskap, samlinger, lokale fellesskap og grupper. Vårt mål er at alle kristne i Forsvaret skal være del av et fellesskap med andre kristne i Forsvaret. Meldemsbladet Fokus, vår sekretærfunksjon og de forskjellige møteplassene gjennom året skal bidra til dette. Spesielt viktig er det for oss at kristne som deployerer i utenlandstjeneste vet om hverandre, og kan etablere små fellesskap og styrke hverandre der det er mulig.

Være et fellesskap bygget på bønn
MKF er et fellesskap bygget på bønn. Bibelen har mange løfter knyttet til bønn, og vi tror bønn er grunnleggende for vårt åndelige liv og for gjennomføringen av vår tjeneste i Forsvaret. Vi ønsker å be for hverandre, og våre støttemedlemmer har bønn for MKFs medlemmer, Forsvaret og ikke minst personell i utenlandstjeneste som sin hovedoppgave.

Være et åpent fellesskap
MKF er et tverrkirkelig fellesskap av kristne i Forsvaret, og er åpent for alle kristne i Forsvaret. Våre medlemmer kommer fra hele spekteret av menigheter og kirker i Norge. Vi slutter oss til mottoet til det internasjonale Association of Military Christian Fellowships, ”All one in Christ” (Galaterbrevet kap 3 vers 28). Samtidig skal vårt fellesskap være åpent for alle som ønsker å finne ut mer om troen på Jesus.

Styrke fellesskapet med militære kristne i andre land
MKF er en del av en verdensomspennende bevegelse under Association of Military Christian Fellowships. Vi deltar jevnlig på konferanser og arrangementer sammen med militære kristne i andre land. Vi har også utviklet spesielle bilaterale kontakter med de militære kristne fellesskapene i Finland og Sverige, samt med Albanias militære kristne fellesskap

Bidra til et kristent verdigrunnlag for Forsvaret
Forsvaret forvalter makt på vegne av Staten, og er slik en helt unik institusjon. Forsvarets verdier er derfor av avgjørende betydning.  Vi ønsker å bidra til utformingen og forvaltningen av Forsvarets verdigrunnlag fra vårt kristne ståsted.