Dato for arrangementer 2018

Da har vi oppdatert siden vår med datoer for kommende arrangementer. Følg med her og på vår Facebook side for detaljer og påmelding.

Årsmøte MKF 2018, 13 -15 April på luftkrigskolen i Trondheim.

Camp Hoseid 2018, 5-8 Juli, Dangedal

Du kan trykke her.

Blir feltprestkorpset erstattet av et livssynsnøytralt tros- og livssynskorps?

En arbeidsgruppe hos feltprosten anbefaler å omgjøre Feltprestkorpset til en livssynsnøytral tjeneste. MKF støtter ikke dette synet, og har tidligere meddelt dette – blant annet i høringsuttalelsen til Stålsett-utvalget (se lengre nede på siden). Her er anbefalingen fra Feltprostens arbeidsgruppe:

Delinnstilling med anbefalinger

Forsvarets verdigrunnlag 2015

Forsvarets verdigrunnlag ble oppdatert i 2015 – i oppdateringen falt den tidligere henvisningen til at «Forsvarets verdier har sitt utspring i Norges historiske og kulturelle grunnverdier, slik de kommer til uttrykk i samfunnets kristne og humanistiske tradisjon» ut.

MKF sendte et brev til Forsvarssjefen i februar 2016, der vi påpeker at dette er uheldig. Forsvarssjefen fremhever i sitt svar til MKF at det ikke har vært meningen å svekke verdigrunnlaget, og lover å påse at innspillet fra MKF vektlegges ved neste revisjon av verdigrunnlaget. Et meget positivt svar fra Forsvarssjefen!

Se brevet fra MKF her 2016-02-12 Forsvarets verdigrunnlag

Her er svaret Svar fra Forsvarssjefen

MKFs høringsuttalelse til NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn»

Det såkalte Stålsett-utvalget leverte en utredning om statens tros- og livssynspolitikk. Utredningen omfatter også Forsvaret. Utvalget foreslår flere vidtrekkende endringer i den religiøse betjeningen av Forsvaret og Forsvarets personell. MKF har fremmet sitt syn i en høringsuttalelse. Her kan du også lese høringsuttalelsen til Feltprestkorpset og til Forsvarsdepartementet.

Velkommen

Velkommen til vår nye side

Top