Dato for arrangementer 2018/2019

Da har vi oppdatert siden vår med datoer for kommende arrangementer. Følg med her og på vår Facebook side for detaljer og påmelding.

2018:
Tro og tjeneste – 10. November.

Adventsgudstjeneste 16. Desember
I Frogner Kirke.

Årsplan 2019:
Årsmøte 2019 – Planlagt 26-28.april på Krigsskolen.
Camp Hoseid – planlagt 4-7.juli.
Tro og tjeneste 19.oktober 2019
Adventsgudstjeneste 15.desember.

Du kan trykke her.

Blir feltprestkorpset erstattet av et livssynsnøytralt tros- og livssynskorps?

En arbeidsgruppe hos feltprosten anbefaler å omgjøre Feltprestkorpset til en livssynsnøytral tjeneste. MKF støtter ikke dette synet, og har tidligere meddelt dette – blant annet i høringsuttalelsen til Stålsett-utvalget (se lengre nede på siden). Her er anbefalingen fra Feltprostens arbeidsgruppe:

Delinnstilling med anbefalinger

Forsvarets verdigrunnlag 2015

Forsvarets verdigrunnlag ble oppdatert i 2015 – i oppdateringen falt den tidligere henvisningen til at «Forsvarets verdier har sitt utspring i Norges historiske og kulturelle grunnverdier, slik de kommer til uttrykk i samfunnets kristne og humanistiske tradisjon» ut.

MKF sendte et brev til Forsvarssjefen i februar 2016, der vi påpeker at dette er uheldig. Forsvarssjefen fremhever i sitt svar til MKF at det ikke har vært meningen å svekke verdigrunnlaget, og lover å påse at innspillet fra MKF vektlegges ved neste revisjon av verdigrunnlaget. Et meget positivt svar fra Forsvarssjefen!

Se brevet fra MKF her 2016-02-12 Forsvarets verdigrunnlag

Her er svaret Svar fra Forsvarssjefen

MKFs høringsuttalelse til NOU 2013:1 «Det livssynsåpne samfunn»

Det såkalte Stålsett-utvalget leverte en utredning om statens tros- og livssynspolitikk. Utredningen omfatter også Forsvaret. Utvalget foreslår flere vidtrekkende endringer i den religiøse betjeningen av Forsvaret og Forsvarets personell. MKF har fremmet sitt syn i en høringsuttalelse. Her kan du også lese høringsuttalelsen til Feltprestkorpset og til Forsvarsdepartementet.

Velkommen

Velkommen til vår nye side

Top