År: 2016

Dato for arrangementer 2018

Da har vi oppdatert siden vår med datoer for kommende arrangementer. Følg med her og på vår Facebook side for detaljer og påmelding. Årsmøte MKF 2018, 13 -15 April på luftkrigskolen i Trondheim. Camp Hoseid 2018, 5-8 Juli, Dangedal Du kan trykke her.

Blir feltprestkorpset erstattet av et livssynsnøytralt tros- og livssynskorps?

En arbeidsgruppe hos feltprosten anbefaler å omgjøre Feltprestkorpset til en livssynsnøytral tjeneste. MKF støtter ikke dette synet, og har tidligere meddelt dette – blant annet i høringsuttalelsen til Stålsett-utvalget (se lengre nede på siden). Her er anbefalingen fra Feltprostens arbeidsgruppe:

Forsvarets verdigrunnlag 2015

Forsvarets verdigrunnlag ble oppdatert i 2015 – i oppdateringen falt den tidligere henvisningen til at «Forsvarets verdier har sitt utspring i Norges historiske og kulturelle grunnverdier, slik de kommer til uttrykk i samfunnets kristne og humanistiske tradisjon» ut. MKF sendte et

Top