Kategori: Arrangement

Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018

Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018 kl.1100 I år følger vi igjen opp MKF-tradisjonen med deltagelse i gudstjenesten i Frogner kirke 3.sønd. i advent. Fungerende feltprost oblt. Nils Terje Lunde holder dagens preken. Liturg er sokneprest, tidligere

Tro og tjeneste

Kjære venner! MKF inviterer til Tro og Tjeneste 2018. Vi håper dette blir en mulighet for flere til å bli bedre kjent med vårt fellesskap! Hvorfor delta på Tro og Tjeneste? Som kristen soldat eller befal trenger du å bli

Dato for arrangementer 2018/2019

Da har vi oppdatert siden vår med datoer for kommende arrangementer. Følg med her og på vår Facebook side for detaljer og påmelding. 2018: Tro og tjeneste – 10. November. Adventsgudstjeneste 16. Desember I Frogner Kirke. Årsplan 2019: Årsmøte 2019 – Planlagt

Top