Forfatter: Christer Sollie

Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018

Adventsgudstjeneste i Frogner kirke 3. sønd. i advent 16.des. 2018 kl.1100 I år følger vi igjen opp MKF-tradisjonen med deltagelse i gudstjenesten i Frogner kirke 3.sønd. i advent. Fungerende feltprost oblt. Nils Terje Lunde holder dagens preken. Liturg er sokneprest, tidligere

GDPR

God dag kjære MKF-medlem og støttespiller, GDPR (General Data Protection Regulation) tredde i kraft 20. juli i Norge. Sammen med kontingentkrav for 2018 benytter MKF anledningen til å oppdatere medlemslister og ønsker bekreftelse på at du fortsatt vil være medlem.

Tro og tjeneste

Kjære venner! MKF inviterer til Tro og Tjeneste 2018. Vi håper dette blir en mulighet for flere til å bli bedre kjent med vårt fellesskap! Hvorfor delta på Tro og Tjeneste? Som kristen soldat eller befal trenger du å bli

Top